Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kravsko
Obec
Kravsko

Svatba

Uzavírání manželství

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Snoubenci mohou činit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní akt, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Manželství je možné uzavřít v prostorách OÚ Kravsko – obřadní síň

Nebo kterémkoli vhodném místě v obcích: Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Žerůtky.

V případě obřadů na kterémkoli vhodném místě je důležité, aby zvolené místo bylo důstojné. Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice.

K vyřízení formalit je potřeba doložit:

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera, příp. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.
 • Ostatní doklady sdělené matrikou

Pokud je osoba, která hodlá uzavřít manželství, cizincem, kontaktujte prosím matriku v souvislosti s předkládanými doklady.

Uzavření církevního manželství

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků civilních. K žádosti o uzavření církevního manželství předloží snoubenci oddávajícímu Osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání. V této lhůtě je nutné uzavřít manželství.

Poplatky

Poplatky za uzavření manželství

 • 3000 Kč za uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu ve svém správním obvodu – poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců

Snoubenci, kdy alespoň jeden z nich nemá trvalý pobyt na území České republiky, kromě výše uvedeného poplatku hradí navíc podle zákona č. 634/2004 Sb., o správním poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

 • 5000 Kč, dle položky 12, písm. a), nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území České republiky, poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců
 • 3000 Kč, dle položky 12, písm. b) z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců
 • 1000 Kč, dle položky 12 písm. c) za přítomnosti matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce.
 • 500 Kč, dle položky 12 písm. e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku
 • 500 Kč, dle položky 12 písm. f) za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

Poplatky se hradí v hotovosti nebo na účet před provedením úkonu na úseku matriky

Matriční úřad vydá oddací list nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo manželství uzavřeno, zpravidla do 1 týdne.

 

VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Základní informace k životní situaci

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, byla státním občanem České republiky.

Registrované partnerství je možné uzavřít za přítomnosti matrikářky v těchto prostorách:

 • kancelář matriky
 • v obřadní síni
 • po dohodě na jiném vhodném místě v obcích: Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Žerůtky

Vstup do registrovaného partnerství v obřadní síni:

 • Sobota: 9:00 – 12:00 hodin

    Vstup do registrovaného partnerství na jiném vhodném místě (na území výše uvedených obcí):

 • Sobota: 9:00  - 12:00 hodin

K vyřízení formalit je potřeba doložit

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera, příp. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • Ostatní doklady sdělené matrikou

Správní poplatky na úseku matriky registrovaného partnerství stanovené zákonem o správních poplatcích činí:

 • za vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000 Kč, dle položky 12, písm. a), poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
 • za vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. b), poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
 •  za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3 000 Kč     dle položky 12, písm. d), poplatek se vybírá jen od jednoho z partnerů,
 • za  vydání  vysvědčení o  právní  způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. f).

Poplatky se platí v hotovosti nebo po domluvě na účet před provedením úkonu na úseku matriky

Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 300 Kč, dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto situace můžete řešit v úředních hodinách na obecním úřadě v Kravsku.

Jana Kabilková          +420 515 255 131             matrika@obec-kravsko.cz

 

 

 

 

 

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Přihlášení k odběru informací

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů

Registrace

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Další zajímavé odkazy