Obec Kravsko

POKYNY pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko.

23. 8. 2016 vložil admin

Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale bydlících obyvatel. Pokračování článku »

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

STANOVENÍ POČTU VOLEBNÍCH OKRSKŮ A SÍDLA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

22. 8. 2016 vložil admin

V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., § 15, písmeno f., o volbách do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 07. a 08. října 2016

SDĚLUJI

Že v obci Kravsko bude pro volby do Zastupitelstev krajů stanoven jeden
volební okrsek se sídlem okrskové volební komise na OÚ Kravsko, Kravsko 12.

V Kravsku dne 22.08.2016
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko,které se uskuteční ve středu dne 24. srpna 2016

18. 8. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ. Zahájení v 19:oo hod.

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ; 5/2016
3. ZŠ Kravsko – Žádost o povolení přijetí daru
4. Ing. Švehlová – vyjádření ke stavebnímu záměru
5. ZŠ Kravsko – Žádost o schválení účetního odpisového plánu pro rok 2016
6. Nabídka prodeje nemovitých věcí
7. Dana Řiháčková- Smlouva o zániku předkupního práva..
8. Postup při budování přípojek SK .
9. Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář Hejtmana - informace.
10. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016
11. ZMES Třebíč – Smlouva o smlouvě budoucí – „NN“ Přibyl
12. VODÁRENSKÁ a.s., Znojmo – Smlouva č. 08/81006053;08/81006051;
13. Ing. Ivo Novák a Anett Novák – vyjádření ke stavebnímu záměru.
14. Připomínky občanů - Kouty
15. Různé, diskuze, závěr..

V Kravsku 12. srpna 2016
Mgr. F. Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska, Pozvánky na ZO |

Harmonogram odpadů na rok 2016

vložil admin

Odpady

V rubrice Úřední deska |

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do zastupite|stev krajů, které se uskuteční ve dnech7. a 8. října 2016

9. 8. 2016 vložil admin

dokument.pdf

V rubrice Úřední deska |

Zápis zasedání ZO dne 30.6.2016

10. 7. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 5 zastupitelů, 2 omluveni, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Aleš Hutař,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Šimon Meluš.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:       Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Stránky (77): [1] 2 3 4 » ... Poslední »