Spolky, sdružení, kluby

Rybník v Koutech
http://rybnik.jecool.net/


Sbor dobrovolných hasičů Kravsko
velitel hasičů: Václav Alexa
IČ: 45658340
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
zájmové sdružení obcí Obec Kravsko je členem tohoto sdružení. Předmětem činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Podílí se na řešení kvality vody a likvidace odpadních vod i v obcích mimo svazek.   http://www.vakznojemsko.znojmo.cz/
Tělovýchovná jednota Kravsko
IČ:45669767
Sdružení rodičů při ZŠ Kravsko
Kravsko 169