Sportovní klání ve stolním tenise - V. ročník v KD Kravsko

18. 01. 2010 | admin
V sobotu  16. 1. 2010 proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise.
Pořadí:
1. J. Kos
2. R. Bednář
3. P. Stehlík

4. Svoboda
5. L. Cejpek
6. A. Stehlík