OBEC KRAVSKO MÁ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ

20. 12. 2009 | admin
13. prosince 2009 byla provedena kolaudace zrekonstruovaného sportoviště v areálu ZŠ a MŠ Kravsko. Objekt obsahuje běžecký ovál dvouproudý délky 200 m a běžeckou dráhu čtyřproudou délky 100 m, sektor pro skok vysoký , to vše s tartanovým povrchem, sektor pro skok daleký a pro vrh koulí, uvnitř oválu je hřiště na malou kopanou s přírodním trávníkem. Součástí sportoviště je víceúčelové hřiště o rozměrech 43 x 23 m s umělým trávníkem ( házená, tenis odbíjená, malá kopaná …) a večerním osvětlením a hřiště na košíkovou a odbíjenou s tartanovým povrchem. Celý areál je nově oplocen.   Byla zde provedena výsadba cca 700 ks nových dřevin ( keře, stromky, živý plot).

Realizace celého projektu, od přípravy žádosti o dotace po podání žádosti o platbu, trvala jeden rok. Samotné stavební práce, které realizovala firma „PROSTAVBY a.s., Brno“, trvaly 4 měsíce.
Náklady na vybudování sportoviště:
Celkové výdaje                                8 297 831,20 Kč      z toho:
Způsobilé výdaje:                            8 292 684,20 Kč      ze způsobilých výdajů  hradí:
Regionální rada Jihovýchod  a EU   92,5%                        7 670,732,61 Kč
Obec Kravsko                                       7,5 %                          621 951,31 K
č
Obec Kravsko hradí též nezpůsobilé výdaje ve výši                 5 147,00 Kč
Sportoviště bude bezplatně přístupné všem občanům obce, kteří zde budou moci rozvíjet své sportovní rekreační i soutěžní aktivity.