Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Obec Kravsko se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky obec-kravsko.cz.

Stav souladu
Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Obsah webu lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 4.01 Transitional a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

Další formáty
Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF doporučujeme rozšířit internetový prohlížeč o aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1).
Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
Některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.1.2020.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty:

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Obecní úřad Kravsko
67151 Kravsko 12
Email: referent@obec-kravsko.cz, obec.kravsko@seznam.cz
Telefon: 515 255 015

Kontakt na webmastera:
Kuřítka Jaromír
Email: kurit@centrum.cz

Kontakt na technického provozovatele:
INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Czech Republic
e-mail: admin@forpsi.com

Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz