Komunikační, varovný a monitorovací systém JMK

Informace pro občany jak se přihlásit k odběru SMS zpráv v krizových situacích
Informace v krizových situacích posílané formou SMS zpráv