Zpracování osobních údajů
1. Registrací udělujete souhlas pro Obec Kravsko, se sídlem Kravsko 12, 671 51, Kravsko (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• adresu bydliště
• e-mail
• telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informací z úřadu Obec Kravsko.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Registrací potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv.