+420 515 255 131

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kravsko konaného dne 15. listopadu 2010, od 17:30 hodin

21. 11. 2010 | admin
Zasedání Zastupitelstva obce Kravsko (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin dosavadním starostou obce Františkem Moučkou („dále jako „předsedající“).

Zápis z ustanovujícího zasedání