+420 515 255 131

USNESENÍ č. 8/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 1. října 2009

02. 10. 2009 | admin
Usnesení č. 8/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 1.10.2009 pana Aleše Hutaře a Jaromíra Kuřítku
b/ následující program zasedání:

Program:

1. Organizační záležitosti.
2. Projednání uzavření návrhu Smlouvy o úvěru Komerční banky, a.s.
3. Projednání žádosti manželů Trávníčkových o odkoupení pozemku p.č. 603/3.
4. Objednávka opravy komunikace v ZŠ..
5. Stanislav Šilhavý – navýšení osobního ohodnocení..
6. Pronájem bytu č. 3 v DPB č. 23.

Hlasování č. 1: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2:

Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
za účelem profinancování akce „ Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko – CZ 1.11/3.3.00/02.00628 „
a/ Přijetí úvěru od KB, a.s. ve výši 7 488 062,0 Kč z úrokem 7D PRIBOR + 2,40 % p.a. ( orientační úroková sazba 3,84 %) .
b/ Podmínky návrhu Smlouvy o úvěru Komerční banky, a.s. ( viz. příloha).
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/8 -2009.)

Hlasování č. 2: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
předběžný souhlas s prodejem pozemku p.č. 603/3 o výměře cca 448 m2 manželům
Věře a Jiřímu Trávníčkovým. S konečnou platností bude o odprodeji pozemku rozhodnuto na zasedání ZO v prosinci 2009.(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2/8 -2009.)

Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: 8/4 :
Zastupitelstvo obce Schvaluje
„ Objednávku opravy komunikace v ZŠ – přístupová komunikace na sportoviště“, kterou provede firma „Alpine , stavební společnost CZ, s.r.o.“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.3/8 -2009.)

Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č: 8/5 :
Zastupitelstvo obce Schvaluje
s platností od 1.10.2009 panu Stanislavu Šilhavému navýšení osobního ohodnocení o 500 Kč/ měsíc za výkon funkce domovníka v Domě s podporovanými byty, Kravsko 23.
Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č: 8/6 :
Zastupitelstvo obce Schvaluje
žádost paní Anny Fendrichové, aby byt č. 3 v DPB Kravsko 23 mohla užívat bez pronájmu sklepních prostor. Z těchto důvodů schvaluje též přepočet nájemného.
Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal:
Antonín Groiss , v.r.

Ověřili:
Aleš Hutař ,v.r.
Jaromír, Kuřítka , v.r.

V Kravsku 1.10.2009 Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.