+420 515 255 131

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu zastupitelstva obce v nových volbách dne 13. června 2015.

14. 04. 2015 | admin
Starosta obce Kravsko dle zákona č. 491/2001 Sb., § 15 písmene d, o volbách do zastupitelstev obcí a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

stanovuje počet členů okrskové volební komise v obci Kravsko na počet šest členů včetně  zapisovatele.

V Kravsku dne 13. dubna 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce