Obec Kravsko

POKYNY pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko.

23. 8. 2016 vložil admin

Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale bydlících obyvatel. Pokračování článku »

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

Informace k cestovním dokladům

13. 5. 2016 vložil admin

informace_k_cestovnim_dokladum.pdf

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU v sobotu  9. dubna 2016

1. 4. 2016 vložil admin

v době od 7:50 do 8:20 hod bude  na obvyklém místě
- náměstí u kovárny -  přebírán od občanů naší obce následující nebezpečný odpad : Pokračování článku »

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

5. 11. 2015 vložil admin

V sobotu  7- listopadu v době od 8.00 do 8.30 hod bude  na obvyklém místě (náměstí u kovárny) přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad .
( tyto následující druhy odpadů ):

Agrochemický odpad
Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny,zásady
Obaly obsahující nebezpečné látky
Nepoužitá cytostatika - léky
Baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Motorové,převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovo-vých nebo papírových)
Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby, Ostatní 2015 |

Úplná uzavírka komunikace V KOUTECH

5. 6. 2015 vložil admin

Od pondělí 1. června bylo započato se stavbou kanalizačních stok V KOUTECH. Uzavírka bude trvat do 1. srpna 2015. ( Zhruba 2 měsíce.) Vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám v této lokalitě
bude CELÝ PROSTOR KOUTŮ UZAVŘEN PRO  PROVOZ MOTOROVÝCH VOZIDEL s výjimkou vozidel zhotovitelské firmy.

Stavba začne ve směru od Divišových k čerpací stanici. Po komunikaci směrem ke kapli budou jezdit těžká pracovní vozidla, která budou odvážet vytěžený materiál.
Vzhledem k tomu, že komunikace V KOUTECH je úzká, žádáme řidiče, aby zaparkovali svá vozidla mimo prostor KOUTŮ  a umožnili tak plynulý, bezpečný a bezproblémový průběh stavby.
Obyvatele žádáme , aby se v tomto prostoru pohybovali co nejméně, opatrně,  obezřetně. Rodiče žádáme, aby poučili své děti o chování na komunikaci  a v celém prostoru pracoviště.
Objízdná trasa: Polní cestou za zahradami k Drozdovým a komunikací NA KOPCI do středu obce.
Věříme, že celou situaci pochopíte, a že svým ukázněným , vstřícným chováním přispějete k plynulému a bezpečnému průběhu prací.

Děkujeme za pochopení!    (starosta)

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

HLÁŠENÍ ze 4.6.2015

vložil admin

Obec Kravsko, Červený kříž a TJ Kravsko srdečně zvou děti a rodiče na dobrodružnou cestu plnou soutěží, odměn a překvapení, která se koná v soboto 6.6.2015.
Sraz dětí je ve 14.oo hodin u kulturního domu. Cílem dobrodružné cesty je hřiště na kopci.
Zároveň děkujeme všem našim sponzorům:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
IMOS s.r.o,
MORAVIALOV s.r.o.,
paní TRÁVNÍČKOVÁ,
Myslivecké sdružení Kravsko,
Potraviny Irena Kabilková,
pan Zdeněk Mašek,
Český červený kříž, Obec Kravsko
Těšíme se, že se v hojném počtu zúčastníte!

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

Oznámení pro OSVČ

10. 3. 2015 vložil admin

Ve dnech 25. 3.– 2. 4. 2015 bude mít OSSZ Znojmo pro účely podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 prodlouženy úřední hodiny od 8.00 do 17.00 hod.

 

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

Příspěvek na léčbu onkologického pacienta - dítěte

22. 9. 2014 vložil admin

Dokument (PDF)

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

Stránky (5): [1] 2 3 4 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...