Obec Kravsko

Zápis zasedání ZO dne 10.12. 2018

20. 12. 2018 vložil admin

zapis_zasedani_zo_dne_1012_2018_gdpr.pdf

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kravsko dne 26.09.2018

8. 10. 2018 vložil admin

Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 ze 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo obce  je usnášení schopné.
V úvodu starosta obce poděkoval paní Aleně Janáčkové za její více než 35 letou práci pro obec Kravsko ve funkci referentky a matrikářky Obecního úřadu Kravsko. Do dalších let jí popřál hodně zdraví, osobní a rodinné spokojenosti.
Představil také paní Janu Kabilkovou, která od 1.08.2018 pracuje na Obecním úřadu Kravsko jako referentka a matrikářka. Popřál jí hodně úspěchů v této náročné práci. Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 15.08.2018

20. 8. 2018 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Bod č.2: Původní znění nahradit „ Změna č.1 ÚP Kravsko“
Doplnit:
Bod č.8: STARNET –„Žádost“
Bod č.9: Prodej obecního pozemku.
Bod č.10: Odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/45
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/1 - 2018“
( Příloha č. 1/6-2018) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 04.07.2018

9. 7. 2018 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a pan Pavel Hofstetter
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Doplnit:
Bod č. 4:  Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci …“
Bod č. 5:  Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/5-2018) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 13.06.2018

18. 6. 2018 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Doplnit:
Bod č.21 –Změna č.1  ÚP Kravsko.
Bod č.22-  Zaměstnání na dohody o provedení práce.
Bod č. 23 -  ing. Kyněra – Žádost o změnu ÚP Kravsko
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1 - 2018“    Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 25.04.2018

4. 5. 2018 vložil admin

zo_-_zapis.pdf

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 07.03.2018

16. 3. 2018 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání :  Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 14.02.2018

2. 3. 2018 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Pavel Hofstetter
c/ nebyly navrženy změny programu zasedání
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/1-2018) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Stránky (3): [1] 2 3 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...