Obec Kravsko

USNESENÍ č. 3/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 15. března 2007

15. 3. 2007 vložil admin

Usnesení č. 3/1 :
a/  Zastupitelstvo obce SCHVALUJE za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 16.1.2007 p. Konráda Trimmela a ing.  Radima Šefčíka.
b/  Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  následující program zasedání:
1. Zahájení jednání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.
2. Projednání „Návrhu smlouvy o dílo“ mezi firmou Renov spol. s.r.o. a obcí Kravsko.
3. Projednání  a stanovení stavebního dozoru – rekonstrukce ZŠ a MŠ.
4. Zaměření místní komunikace od Plenkovin ke hřbitovu.
5. VPP na rok 2007.
6. Závěr.
Hlasování č. 1: Pro:   5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 2/2 007 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 13. února 2007

13. 2. 2007 vložil admin

Usnesení č. 2/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 13.2.2007 pana Aleše Hutaře a pana Konráda Trimmela
Hlasování č. 1:    Pro:  6, Proti:  0, Zdržel se :  0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 1/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 16. ledna 2007

16. 1. 2007 vložil admin

Usnesení č. 1/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 16.1.2007 p. Antonína Groisse a ing. Radima Šefčíka.
Hlasování č. 1: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se : 0
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 9 / 2 006 ze zasedání Obecního zastupitelstva dne 28. listopadu 2006

28. 11. 2006 vložil admin

Usnesení č. 9/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE za ověřovatele zápisuze zasedání zastupitelstva dne 28.11.2006 pana Konráda Trimmela a pana Aleše Hutaře .
Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se : 0
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

Usnesení z ustavujícího zasedaní zastupitelstva obce Kravsko konaného 31. 10 2006

31. 10. 2006 vložil admin

a/ SCHVALUJE:
- zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce a ověřuje platnost volby zastupitelstva obce
- inventarizační a likvidační komisi ( viz. příloha)
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

Stránky (4): « První ... « 1 2 3 [4]

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...