Obec Kravsko

USNESENÍ č. 9/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 8. prosince 2009

14. 12. 2009 vložil admin

Usnesení č. 9/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 25.9.2007 pana Aleše Hutaře a pana Antonína Groisse
b/ následující program zasedání: Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 8/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 1. října 2009

2. 10. 2009 vložil admin

Usnesení č. 8/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 1.10.2009 pana Aleše Hutaře a Jaromíra Kuřítku
b/ následující program zasedání:

Program:

1. Organizační záležitosti.
2. Projednání uzavření návrhu Smlouvy o úvěru Komerční banky, a.s.
3. Projednání žádosti manželů Trávníčkových o odkoupení pozemku p.č. 603/3.
4. Objednávka opravy komunikace v ZŠ..
5. Stanislav Šilhavý – navýšení osobního ohodnocení..
6. Pronájem bytu č. 3 v DPB č. 23.

Hlasování č. 1: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 7/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 15. září 2009

15. 9. 2009 vložil admin

Usnesení č. 7/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.9.2009 pana Aleše Hutaře a Jaromíra Kuřítku pana Aleše Hutaře
b/ následující program zasedání:

Program:
1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č.4 , č.5/2009.
3. Projednání materiálů potřebných k obydlení PPB .
4. Projednání materiálů DSO – Kanalizace.
5. Organizační záležitosti ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace.
6. Příprava změny územního plánu obce.
7. Schválení podání žádosti o dotace na zateplení školních budov.
8. Sportoviště – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
9. Různé.
10. Zpráva starosty.
11. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 6/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 7. července 2009

13. 7. 2009 vložil admin

Usnesení č. 6/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 12.6.2007 pana Konráda Trimmela a pana Jaromíra Kuřítku
b/ následující program zasedání:

1 . Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2009a č.3/2009
3. Plnění rozpočtu obce za 01 – 06/2009.
4. Schválení zadání změny Územního plánu obce.
5. Sportoviště- výběrové řízení- informace.
6. Projednání úvěru na financování sportoviště
7. Podporované byty
8. Kanalizace – Zápis z jednání výr. výboru.
9. Dodatek Organizačního řádu Obce Kravsko.
10. Pan Dušan Dubiš – placení nájmu za pronájem KD.
11. Obec Plenkovice – žádost o odložení splátky neinvestičních nákladů.
12. Diskuze , různé, závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 5/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 12. května 2009

19. 5. 2009 vložil admin

Usnesení č. 5/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.4.2008 pana ing. Radima Šefčíka
a  pana Antonína Groisse
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2009.
3. Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2008.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 obce Kravsko, okres Znojmo.
4. Zpráva kontrolního výboru.
5. Zadání zakázek malého rozsahu.
6. Pronájem pozemku – Klempa
7. Školení kronikářů – schválení fin. náhrady
8. Nákup stolů a židlí do KD
9. Prohlídky bezpečnosti práce v obecních zařízeních.
10. Podporované byty – projednání materiálů.
11. Schválení Žádosti o dotace- Ošetření významných stromů na hrázi rybníka.
12. Přijetí dotace z JMK na akci „ Kravsko-oprava hřbitovní zdi“.
13. Příspěvek na nákup koloběžek pro MŠ – dopravní výchova.
14. II. etapa kanalizace.
15. Předání KD do nájmu.
16. Zpráva starosty.
17. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 4/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 19. března 2009

6. 4. 2009 vložil admin

Usnesení č. 4/1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO konaného 29.1.2009  pana Jaromíra  Kuřítku a  ing. Radima Šefčíka
b/ následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2. Výběrové řízení na pronájem KD.
3. Projednání návrhu „Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod“.
4. Schválení textu „Výzvy k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení“.
5. Projednání mandátní smlouvy s panem Lubomírem Blechou – OSD.
6. Schválení podání „ Žádosti o poskytnutí úvěrových služeb“ ke KB.
7. Projednání „Smlouvy na pronájem nebytových prostor“- pronájem ČP.
8. VPP na rok 2009.
9. Žádost na MV o udělení dotace na „Zavádění ICT v územní veřejné správě“.
10. Smlouva s NASPA Hotels s.r.o. o likvidaci TDO.
11. Projednání materiálů DSO – kanalizace.
12. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:  6            Proti:     0                  Zdržel se:   0 Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 3/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 3. března 2009

6. 3. 2009 vložil admin

Usnesení č. 3/1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO konaného 29.1.2009  pana Konráda Trimmela a  pana Aleše Hutaře
b/ následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Výběrové řízení na pronájem KD.
3.    Projednání návrhu „Smlouvy na pronájem rybníka“.
4.  Projednání „Dodatku ke smlouvě“ – pronájem ČP.
5.  Schválení „Smlouvy – ing. Mejzlíková“.
6.  Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:  7             Proti:     0                  Zdržel se:   0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

USNESENÍ č. 2/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 17. února 2009

18. 2. 2009 vložil admin

Usnesení č. 2/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání  dne 17.2.2009 pana Jaromíra Kuřítku a  pana Konráda Trimmela
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2008.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2008.
4. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2008.
5. Projednání rozpočtu obce na r. 2009.
6. Projednání finančního vyúčtování dotací.
7. Projednání zadání zakázek malého rozsahu.
8. Záležitosti ZŠ a MŠ ,Kravsko,příspěvkové organizace.
9. Kanalizace – II.etapa.
10. Projednání plánů výborů pro kulturu a sport.
11. Prodej obecních pozemků.
12. Odměny zastupitelů a knihovnice
13. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2009.
14. Projednání zápisu z jednání finančního výboru.
15. Zpráva starosty.
16. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:   5            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

Stránky (4): [1] 2 3 4 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...