+420 515 255 131

USNESENÍ

29. 09. 2010 | admin
Obecní úřad Kravsko, příslušný podle zák. 500/2004, správní řád rozhodl dne 23.06.2010, v souladu s § 32 odst. 2, písm. d) zák. 500/2004 správní řád, ve znění zák. 413/2005Sb. (dále jen správní řád), takto:
Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, se účastníku řízení a návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Zdeˇmky Zelenákové, nar. 18.11.1973 a Michaely Zelenákové, nar. 27.09.2001, hlášených k trvalému pobytu na adrese Kravsko 54, na návrh paní Zdenky Kaidlové vedeného podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) se ustanovuje opatrovníka pana Pavla Hlávku, místostarosty Obce Kravsko neboť paní Zdeňka Zelenáková a Michaela Zelenáková je neznámého pobytu, již se prokazatelně nedá doručovat.

Usnesení - opatrovnictví