Obec Kravsko

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 24.05.2017

2. 6. 2017 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Pavel Hofstetter a pan Aleš Hutař
c/ navržen následující program zasedání:
c/ navrženy následující změny programu:
Doplnit:
Bod č.16 – zařazení koupeného pozemku do majetku obce
Bod č.13: zrušit: Změna ÚP Obce Kravsko – projednání.
zařadit:-  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb.
Bod č.17: Žádost o odpis pohledávky.
Bod č.18: Revitalizace vodní nádrže.
Bod č.19: Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah – Výrobní výbory.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/4-2017) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev

31. 5. 2017 vložil admin

navrh_zaverecneho_uctu_dso_kanalizace_severozapadni_vetev.pdf
vykaz_fin_2-12_k_31_12_2016.pdf
inventarizacni_zprava_rok_2016.pdf
vykaz_zisku_a_ztraty_k_31_12_2016.pdf
vykaz_rozvaha-bilance_k_31_12_2016.pdf
vykaz_priloha_k_31_12_2016.pdf
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_rok_2016.pdf

V rubrice Úřední deska, DSO |

Rozpočtové opatření č. 2/2017

29. 5. 2017 vložil admin

Rozpočotvé opatření č.2 /2017

V rubrice Úřední deska, Rozpočet obce |

Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 3/2017 - stanovení části společného školského obvodu MŠ

26. 5. 2017 vložil admin

ozv32017.pdf

V rubrice Úřední deska, Dokumenty, vyhlášky |

Záměr poskytnutí daru

vložil admin

zamer-dar.pdf

V rubrice Úřední deska |

Závěrečný účet obce za rok 2016

vložil admin

zaverecny_ucet_rok_2016.pdf

V rubrice Úřední deska, Závěrečný účet |

Oznámení

25. 5. 2017 vložil admin

Zastupitelstvo obce Kravsko schválilo na svém zasedání dne 27.03.2017
Návrh Rozpočtového opatření č. 1 a 2,  a tím se tento návrh stal platnou změnou schváleného rozpočtu obce Kravsko pro rok 2017.

Rozpočtové opatření č. 1 a 2 v úplném znění najdete na internetových stránkách obce Kravsko , v sekci Rozpočtet obce a v listinné podobě u účetní obce Kravsko v kanceláři Obecního úřadu Kravsko.

Zpracovala: Janáčková Alena, účetní a správce rozpočtu

Vyvěšeno na úředních deskách dne 25.05.2017

V rubrice Úřední deska |

Výkazy za ZŠ a MŠ Kravsko k 31.12.2016

16. 5. 2017 vložil admin

vykaz-zisku-a-ztraty-2016.pdf
rozvaha-2016.pdf
priloha-2016.pdf

V rubrice Úřední deska, Závěrečný účet |

Stránky (11): « 1 [2] 3 4 5 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...