Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 15. března 2017

2. 3. 2017 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko, začátek v 18:00

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Schválení rozpočtu obce na r. 2017.
3. Žádosti o dotace – KÚ JMK.
4. Manželé Puklovi – zrušení předkupního práva.
5. Projednání plánů výborů na r. 2017.
6. Ing. Petr Gabriel – AD a OTD stavby.
7. Zateplení MŠ Kravsko-budova č.200 – Text zadávacího řízení.
8. Jan Gránský – žádost o odkup obecního pozemku.
9. Odkup částí pozemků p.č.52/ a 34/2.
10. Lokalita Bm-1 –Plánovací smlouva; Pravidla Obce Kravsko pro uzavírání PS.
11. Územní plán Kravsko ; Vyhodnocení; Žádost o změnu ÚP Kravsko.
12. Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2017.
13. Stanislav Šilhavý – žádost o odkup obecního pozemku.
14. Obecně závazná vyhláška č.2/2017 – Noční klid.
15. ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp. organizace – Žádost o povolení k převodu fin. prostředků.
16. Zpráva starosty.
17. Diskuze, závěr.

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 08. února 2017

1. 2. 2017 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2016.
3. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2016.
4. Inventarizace majetku obce  za r. 2016
5. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí VP za r. 2016.
6. Výběrové řízení na stavbu „Zateplení MŠ Kravsko“- budova č.p.200.
7. Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2017
8. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2017.
9.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017– školský obvod MŠ
10. Diskuze – závěr.

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 14. prosince 2016

5. 12. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.
Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

24. 11. 2016 vložil admin

které se uskuteční ve středu 30.11.2016 v 19:oo hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozhodnutí – pronájem „Zámeckého rybníka“ v Kravsku.
3.   Rozhodnutí – pronájem KD v Kravsku.
4.     Závěr.

V Kravsku 23.11.2016.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 9.11.2016

1. 11. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Začátek v 18.oo hodin.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 21. září 2016

12. 9. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

Program:

1. Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 6/2016
3.  E.ON – úhrada za přeložku „VN“ – Rybník.
4.    URBÁNIA, s.r.o.- cenová nabídka -Kouty
5.    Poskytnutí daru – části přípojek splaškové kanalizace .
6.    D. Chlachula – žádost o ukončení nájemní smlouvy.
7.    Konkurz - KD
8.    Vzetí do majetku – stavby - Rybník
9.    Dodatek č.2 - SW.
10.  Smlouva o zřízení VB č. ZN-014330036729/001
11.  Objednávka svítidel.
12.  Různé, diskuze, závěr

V Kravsku  12.09.2016.
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko,které se uskuteční ve středu dne 24. srpna 2016

18. 8. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ. Zahájení v 19:oo hod.

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ; 5/2016
3. ZŠ Kravsko – Žádost o povolení přijetí daru
4. Ing. Švehlová – vyjádření ke stavebnímu záměru
5. ZŠ Kravsko – Žádost o schválení účetního odpisového plánu pro rok 2016
6. Nabídka prodeje nemovitých věcí
7. Dana Řiháčková- Smlouva o zániku předkupního práva..
8. Postup při budování přípojek SK .
9. Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář Hejtmana - informace.
10. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016
11. ZMES Třebíč – Smlouva o smlouvě budoucí – „NN“ Přibyl
12. VODÁRENSKÁ a.s., Znojmo – Smlouva č. 08/81006053;08/81006051;
13. Ing. Ivo Novák a Anett Novák – vyjádření ke stavebnímu záměru.
14. Připomínky občanů - Kouty
15. Různé, diskuze, závěr..

V Kravsku 12. srpna 2016
Mgr. F. Moučka, starosta obce

V rubrice Pozvánky na ZO |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 27. srpna 2014

19. 8. 2014 vložil admin

 v 18:30 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

Stránky (4): « 1 2 [3] 4 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...