Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 14. prosince 2016

5. 12. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.
Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

24. 11. 2016 vložil admin

které se uskuteční ve středu 30.11.2016 v 19:oo hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozhodnutí – pronájem „Zámeckého rybníka“ v Kravsku.
3.   Rozhodnutí – pronájem KD v Kravsku.
4.     Závěr.

V Kravsku 23.11.2016.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 9.11.2016

1. 11. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Začátek v 18.oo hodin.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 21. září 2016

12. 9. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

Program:

1. Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 6/2016
3.  E.ON – úhrada za přeložku „VN“ – Rybník.
4.    URBÁNIA, s.r.o.- cenová nabídka -Kouty
5.    Poskytnutí daru – části přípojek splaškové kanalizace .
6.    D. Chlachula – žádost o ukončení nájemní smlouvy.
7.    Konkurz - KD
8.    Vzetí do majetku – stavby - Rybník
9.    Dodatek č.2 - SW.
10.  Smlouva o zřízení VB č. ZN-014330036729/001
11.  Objednávka svítidel.
12.  Různé, diskuze, závěr

V Kravsku  12.09.2016.
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky na ZO |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko,které se uskuteční ve středu dne 24. srpna 2016

18. 8. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ. Zahájení v 19:oo hod.

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ; 5/2016
3. ZŠ Kravsko – Žádost o povolení přijetí daru
4. Ing. Švehlová – vyjádření ke stavebnímu záměru
5. ZŠ Kravsko – Žádost o schválení účetního odpisového plánu pro rok 2016
6. Nabídka prodeje nemovitých věcí
7. Dana Řiháčková- Smlouva o zániku předkupního práva..
8. Postup při budování přípojek SK .
9. Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář Hejtmana - informace.
10. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016
11. ZMES Třebíč – Smlouva o smlouvě budoucí – „NN“ Přibyl
12. VODÁRENSKÁ a.s., Znojmo – Smlouva č. 08/81006053;08/81006051;
13. Ing. Ivo Novák a Anett Novák – vyjádření ke stavebnímu záměru.
14. Připomínky občanů - Kouty
15. Různé, diskuze, závěr..

V Kravsku 12. srpna 2016
Mgr. F. Moučka, starosta obce

V rubrice Pozvánky na ZO |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 27. srpna 2014

19. 8. 2014 vložil admin

 v 18:30 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 26.2.2014 v 18:00 hodin

18. 2. 2014 vložil admin

 v zasedací síni Obecního úřadu Kravsko.

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků
3. Pronájem rybníka
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007814/001
6. Zakázky malého rozsahu
7. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2014
8. Inventarizační zpráva – obec+ZŠ
9. Rozpočtové opatření a evidence rozpočtových opatření
10. Rozpočet Obce Kravsko na rok 2014.
11. Žádost o zúčtování hospodářského výsledku za r. 2013 – ZŠ
12. Zpráva finančního výboru
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Hasičská zbrojnice – závěrečné vyúčtování
15. Jmenování velitele hasičů
16. Zlepšení energetických vlastností ZŠ a MŠ v obci Kravsko-výběrové řízení
17. Plán činnosti kulturní a sportovní komise
18. Různé
19. Diskuse - závěr

Vyvěšeno :   18.2.2014
Sejmuto :
    26.2.2014
 

Pavel Hlávka
starosta obce

V rubrice Pozvánky na ZO |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční v úterý dne 8. prosince 2009

25. 11. 2009 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko. Začátek v 17:3o hod.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky na ZO |

Stránky (4): « 1 2 [3] 4 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...