Obec Kravsko

Zápis zasedání ZO dne 30.6.2016

10. 7. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 5 zastupitelů, 2 omluveni, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Aleš Hutař,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Šimon Meluš.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:       Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 08.06.2016

25. 6. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián, za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a Pavel Hofstetter. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 13.04.2016

29. 4. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a ing. Pavel Vávra.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:
Doplnit: - Rozpočtové opatření č.1
- J.Klíčník – Smlouva o bezplatné zápůjčce nádob. Předávací protokol.
- Zakázka malého rozsahu
- Nákup sekačky
- Bc. Bronislav Kadeřábek – vyjádření k projektové dokumentaci
- Změna dopravního značení v lokalitě Rybník
Vypustit: - Darovací smlouva – přípojky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1-2016“ Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 16.03.2016

25. 3. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:
- bod č.13 přesunout k bodu 5
- zrušit body č. 12, 14, 15 Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 20.1.2016

2. 2. 2016 vložil admin

BOD č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil jednání ZO v 18,30 hod.
Zapisovatelem určil pana Daniela Fabiána,
za ověřovatele zápisu navrhl pana Aleše Hutaře a pana Jaromíra Kuřítku
Dále navrhl následující program zasedání:
1.     Organizační záležitosti.
2.     Projednání rozpočtového opatření č. 6/2015
3.     P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
4.     Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a sport.
5.     E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
6.     Nájemní smlouva – KD Kravsko
7.     IMOS – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.
8.     Kanalizace - přípojky.
9.    Diskuze – závěr.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/1-2016“ Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...