Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 30.06.2016

23. 6. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Zahájení v 19.oo hod.

Program:
1.  Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 4/2016
3.    Protokol o kontrole č. 465/16/783(Okr. Správa soc. zab.)
4.    Smlouva – III/408 32 Kravsko průtah
5.    Výběr dodavatele stavby – VO, MR, lokalita Na Kopci.
6.    Zakázka malého rozsahu – stavební dozor stavby „VO a MR Na Kopci“
7.    p.Klíčník – likvidace olejů z domácností.
8.    Postup při budování přípojek SK
9.    Různé, diskuze, závěr..

V Kravsku 23.06.2016

V rubrice Pozvánky 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 8. června 2016

25. 5. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

Program:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č. 3/2016
3.   Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - VAK
4.   Dodatek č.1  k pachtovní smlouvě – ZD Hl. Mašůvky
5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru.
6.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON
7.   Vyúčtování obecních přípojek splaškové kanalizace – zařazení do majetku obce..
8.   Pravidla poskytnutí příspěvku na  budování přípojek SK .
9.   Darovací smlouva - přípojky
10. Budova č. 200 – podání žádosti o dotace.
11. Zakázky malého rozsahu
12. KB – Dodatek ke smlouvě o úvěru.
13. Myslivecký spolek – zrušení pronájmu.
14. ZŠ Kravsko – žádost o povolení převodu z rezervního fondu do fondu investic
- závěry prověrky BOZP.
15. Oprava místních komunikací..
16. Přibyl – NN – stavební úprava.
17. Závěr.

V Kravsku  24.05.2016.                                                   Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 13.04.2016

4. 4. 2016 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko. Začátek v 19.oo hod.
Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 16. března 2016

4. 3. 2016 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko. Začátek v 18.oo hod.

1. Organizační záležitosti.
2. Klíčník a Klíčník- smlouva
3. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2015.
4. Schválení rozpočtu obce na r. 2016.
5. Návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2015
6. Projednání plánů výborů na r. 2016.
7. Prodej stavebního pozemku.
8. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2016.
9. Vyhodnocení výstavby inženýrských sítí - Rybník
10. Vyhodnocení opravy místních komunikací.
11. Kanalizace – průběžné hodnocení.
12. Rekonstrukce veřejného osvětlení.
13. Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace.
14. Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2016
15. Zpráva starosty.
16. Diskuze – závěr.

V Kravsku 04. 03. 2016
Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:  4.3.2016
Sňato:

V rubrice Pozvánky 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 17. února 2016

10. 2. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    Zařazení do majetku obce – plynové rozvody – Rybník.
3.    Kupní smlouva – LČR.
4.    Diskuze – závěr.

V Kravsku 10.02.2016.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    10.02.2016.

Sňato:

V rubrice Pozvánky 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 20.01.2016

12. 1. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Zahájení v 18:30 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtová opatření č.6/2015
3.   P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
4.   Zprávy o činnosti výborů pro kulturu a sport
5.   E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
6.   Nájemní smlouva – KD Kravsko
7.   IMOS – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
8.   Kanalizace - přípojky
9.     Diskuze - závěr

V Kravsku 12.01.2016
Mgr.  František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno: 12.01.2012

V rubrice Pozvánky 2016 |

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...