Obec Kravsko

Zápis zasedání ZO dne 30.6.2016

10. 7. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 5 zastupitelů, 2 omluveni, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Aleš Hutař,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Šimon Meluš.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:       Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 08.06.2016

25. 6. 2016 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián, za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a Pavel Hofstetter. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 30.06.2016

23. 6. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Zahájení v 19.oo hod.

Program:
1.  Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 4/2016
3.    Protokol o kontrole č. 465/16/783(Okr. Správa soc. zab.)
4.    Smlouva – III/408 32 Kravsko průtah
5.    Výběr dodavatele stavby – VO, MR, lokalita Na Kopci.
6.    Zakázka malého rozsahu – stavební dozor stavby „VO a MR Na Kopci“
7.    p.Klíčník – likvidace olejů z domácností.
8.    Postup při budování přípojek SK
9.    Různé, diskuze, závěr..

V Kravsku 23.06.2016

V rubrice Pozvánky 2016 |

Rozhodnutí - průtah obcí

3. 6. 2016 vložil admin

rozhodnuti.pdf

V rubrice Ostatní 2016 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 8. června 2016

25. 5. 2016 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

Program:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č. 3/2016
3.   Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - VAK
4.   Dodatek č.1  k pachtovní smlouvě – ZD Hl. Mašůvky
5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru.
6.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON
7.   Vyúčtování obecních přípojek splaškové kanalizace – zařazení do majetku obce..
8.   Pravidla poskytnutí příspěvku na  budování přípojek SK .
9.   Darovací smlouva - přípojky
10. Budova č. 200 – podání žádosti o dotace.
11. Zakázky malého rozsahu
12. KB – Dodatek ke smlouvě o úvěru.
13. Myslivecký spolek – zrušení pronájmu.
14. ZŠ Kravsko – žádost o povolení převodu z rezervního fondu do fondu investic
- závěry prověrky BOZP.
15. Oprava místních komunikací..
16. Přibyl – NN – stavební úprava.
17. Závěr.

V Kravsku  24.05.2016.                                                   Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2016 |

Oznámení - prodloužení stavebního povolení

3. 5. 2016 vložil admin

Oznámení (PDF)

V rubrice Úřední deska 2016 |

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

vložil admin

24.05.2016
Od     07:15 do     10:45    Obec Kravsko – domácnosti
napájené z trafostanice TS Kravsko
Od     10:45 do    13:15    Obec Kravsko – domácnosti
Napájené z trafostanice TS Kravsko
U Mlýna

25.05.2016

Od 07:15    do     09:45    Obec Kravsko – domácnosti
Napájené z trafostanice Kravsko
Na Kopci

Od 09:45    do     12:15    Obec Kravsko – provozy a zařízení
Napájené z trafostanice TS Kravsko
Keramika

Od 12:15    do    14:45    Obec Kravsko–domácnosti a provozy
Napájené z trafostanice TS Kravsko
Škola

V rubrice Ostatní 2016 |

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JmK

29. 4. 2016 vložil admin

Vyhláška (PDF)

V rubrice Úřední deska 2016 |

Stránky (6): « První ... « 1 2 3 [4] 5 6 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...