Obec Kravsko

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 25. února 2015.

9. 3. 2015 vložil admin

Zasedání zahájil starosta obce v 18,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 21. ledna 2015

31. 1. 2015 vložil admin

Zasedání zahájil starosta obce v 18,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

USNESENÍ č. 1/ 2015 Zastupitelstva obce Kravsko z 21. ledna 2015

vložil admin

Usnesení č. 1/1 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Pronájem KD
3.    Bc. Eva Šrůtková – žádost o napojení ing. sítí
4.    Rozpočtové opatření č.1
5.    VHS plus – „Smlouvy o dílo č. 6557“.
6.    Dohoda o převzetí závazku.
7.    Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
8.    Kontrolní den – kanalizace.
9.    KB – úvěr.
10.  Jitka Drozdová – „Smlouva“
11.  Plán práce „Kulturní komise“
12.  Plán práce „ Komise pro sport a tělovýchovu“
13.  Zpráva starosty.
14.  Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:    4           Proti:     0                  Zdržel se:    0


Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Stránky (2): « 1 [2]

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...