Obec Kravsko

Výpis usnesení ZO ze dne 10. 6. 2015

12. 6. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/5- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Výpis usnesení ZO ze dne 1. 4. 2015.

9. 4. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/3- 2015 :
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Usnesení č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko z 25. února 2015.

9. 3. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/2 - 2015 :
 Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Pronájem KD
3.    Pan Jan Pukl – žádost o napojení ing. sítí
4.    Inventarizace
5.    Zakázky malého rozsahu.
6.    Smlouva o spolupráci – III/408 32 Kravsko průtah.
7.    Policie ČR – vyhodnocení dohody za r. 2014
8.    Kontrolní den – kanalizace.
9.    ZŠ a MŠ Kravsko – Rozbor hospodaření za r. 2014.
10.  Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání.
11.  Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce.
12.  Plnění rozpočtu v r. 2014.
13.  AQUA PROCON – a.s.- cenová nabídka na PD.
14.  Dodatek č.8 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace obce
15.  Tomáš Hellman – Dohoda o provedení práce
16.  Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
17.  Josef Stehlík – žádost o napojení ing. sítí.
18.  Smlouva dle ust.§1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/408 32 Kravsko průtah“.
19.  Zpráva starosty.
20.  Diskuse, Usnesení – závěr.  ( Příloha č. 2/1 – 2015)
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0
  Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...