Obec Kravsko

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

4. 12. 2015 vložil admin

Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obecní úřad Kravsko do 17.12.2015. Uzávěrka k podání žádosti je 17.12.2015 v 17.00 hodin.

V žádosti uvedou:
Jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, bydliště, předmět podnikatelské činnosti.
K žádosti přiloží:
- výpis z rejstříku trestů
- kopii podnikatelského oprávnění
- stručný životopis
Vše předají v zalepené obálce na OÚ Kravsko.

Zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr s provozováním KD.
Na základě pohovoru vybere komise jmenovaná Zastupitelstvem  obce Kravsko nového nájemce KD.
Obec Kravsko si vyhrazuje právo kdykoli, bez uvedení důvodu, zrušit konkurzní řízení

V Kravsku dne  04.12.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Úřední deska 2015 |

Oznámení záměru pronájmu

vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
———————————————————————
Název nemovitosti:           č.p.: 41    KULTURNÍ DŮM
Umístění nemovitosti:      k.ú. Kravsko
Termín pronájmu:             od 1.1. 2016

Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:        4.12.2015
Sňato:

V rubrice Úřední deska 2015 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kravsko

28. 5. 2015 vložil admin

Starosta obce Kravsko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,§17, odst.2 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2015 |

Závěrečný účet obce Kravsko

20. 5. 2015 vložil admin

Návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2014 (PDF)
Zpráva o přezkoumání hosopodaření obce za rok 2014 (PDF)
Výkaz 1 (PDF)
Výkaz 2 (PDF)
Výkaz 3 (PDF)

V rubrice Úřední deska 2015 |

Delegování členů okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko,

15. 5. 2015 vložil admin

které se konají dne 13. června 2015

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 17, odst . 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  jmenuji okrskovou volební komisi ve složení :

Jaskulová Anna    -   Kravsko 101       - zapisovatelka
Fabiánová Petra   -   Kravsko 42      -   Pro rozvoj Kravska
Jordánová Marie   -   Kravsko 105      -   KSČM
Antonín Alexa       -   Kravsko 5     -   Sdružení nezávislých kandidátů pro Kravsko
Štefan Meluš        -   Kravsko 6      -   jmenování starostou obce
Pavla Petzová      -   Kravsko 153      -   jmenování starostou obce

V Kravsku dne 14. května 2015
Mgr. František Moučka
starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

29. 4. 2015 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko
pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 13. června 2015
paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 29.04.2015    Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

STANOVENÍ POČTU A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ

vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 15, písmeno g o volbách do zastupitelstev obcí
SDĚLUJI

V obci Kravsko bude pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 13. června 2015  stanoven jeden  volební okrsek se sídlem okrskové volební komise na OÚ Kravsko, Kravsko 12.
V Kravsku dne 28. dubna 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu zastupitelstva obce v nových volbách dne 13. června 2015.

14. 4. 2015 vložil admin

Starosta obce Kravsko dle zákona č. 491/2001 Sb., § 15 písmene d, o volbách do zastupitelstev obcí a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

stanovuje počet členů okrskové volební komise v obci Kravsko na počet šest členů včetně  zapisovatele.

V Kravsku dne 13. dubna 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Stránky (2): [1] 2 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...