Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 3.12.2015

25. 11. 2015 vložil admin

v zasedací síni OÚ. Zahájení v 18.00 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.   Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva).
4.   Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 , č. 4/2015
5.   Projednání „ Rozpočtového výhledu na r. 2015-2018“
6.   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
7.   Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
8.   Zprávy výborů (FV,KV,KuV,TV,ŠV)
9.   Žádost o odkoupení stavebního pozemku, Bc. Bronislav Kadeřábek.,.
10. Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
12. Prodej pozemku pí Libuši Dubovské
13. Zimní údržba komunikací.
14. Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016
15. IMOS, SWIETELSKY– „Dodatky č.1 ke smlouvě o dílo“
16. S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku.
17. Zateplení školní budovy č.200
18. Jednací a organizační řád ZO.
19. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
20. Klíčník – Smlouva.
21. TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
22. Kanalizace, kanalizační přípojky.
23. Místní komunikace ; vyúčtování.
24. Matrika – Protokol o kontrole.
25. Ing.Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
26. Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
27. Půjčka od SFŽP ČR
28. Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci.( Proj. OSA)
29. Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
30. ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.
31. Výběrové řízení na pronájem KD.
32. Zpráva starosty.
33. Diskuse – závěr.

V Kravsku  24.11.2015
F.Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční v úterý dne 15. září 2015

8. 9. 2015 vložil admin

v zasedací místnosti OÚ Kravsko.
Zahájení v 19.00 hod.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 5.srpna 2015

29. 7. 2015 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    Výběrové řízení - MK.
3.    Zakázky malého rozsahu:
a/ technický dozor stavby – MK
b/ přípojky splaškové kanalizace
4.    Závěr.

V Kravsku 29.7.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    29.7.2015.
Sňato:

V rubrice Pozvánky 2015 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 15.7.2015

9. 7. 2015 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko. Zahájení v 18.30 hod.

PROGRAM:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci
„III/40832 Kravsko průtah“.
3.    Diskuse, závěr.

V Kravsku 9.7.2015.

F.Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO,

30. 6. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve  středu  8. července v 19.00 hod  v zasedací síni obecního úřadu Kravsko, Kravsko č.p. 12

Navržený program:
1.  Složení slibu.
2.  Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.  Schválení programu
5.  Volba volební komise.
6.  Volba starosty a místostarosty
7.  Zřízení výborů zastupitelstva obce
8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9.  Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10.  Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“
11.  Schválení rozpočtu obce na r. 2015..
12.  Projednání rekonstrukce místních komunikací.
13.  Prodej stavebního pozemku.
14.  Prodej pozemku LesůmČR.
15.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků – ZSO  VAK.
16.  Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2014; Účetní závěrka obce a ZŠ za r. 2014.
17.  KB – poskytnutí úvěru.
18.  Diskuse

Kravsko  dne 29.června 2015
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

4. 6. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve středu dne 10. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    E.ON- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
3.    Zpráva starosty - závěr.

V Kravsku 2.6.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    2.6.2015.
Sňato:

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

23. 4. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve středu dne 6. května 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení v 19.oo hod.
PROGRAM

1.    Organizační záležitosti.
2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti..
3.    Regioprojekt – Žádost o vydání souhlasného stanoviska.
4.    Ing. Petr Pokorný – Příkazní smlouva.
5.    Zpráva ze 6. KD kanalizace
6.    Návrh rozpočtu na r. 2015.
7.    VPP – informace.
8.    Zpráva starosty.
9.    Diskuse, Výpis usnesení , závěr.

V Kravsku 23.4.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:   23.4.2015.
Sňato: 7.5.2015

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 1. dubna 2015

24. 3. 2015 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.
Program:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Bc. Eva Šrůtková – Žádost o uzavření plánovací smlouvy.
3.    Ing. Pivnička – Smlouva o dílo.
4.    Ing. Petr Pokorný – Smlouva o dílo.
5.    ZMES Třebíč – Smlouva o dílo.
6.    Ing. Špaček – Smlouva o dílo.
7.    Zpráva z 5. KD Kanalizace.
8.    JMK – Žádost o dotace.
9.    ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o souhlas k přijetí daru.
10.  Zpráva starosty.
11.  Diskuze, závěr.
V Kravsku 23.3.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

Stránky (2): [1] 2 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...