Obec Kravsko

SVOZ TDO 19.2.2015

18. 2. 2015 vložil admin

Zítra, tj. čtvrtek 19.února  proběhne svoz komunálního odpadu. Silnice k  Mramoticím  bude pro svozové vozidlo průjezdná, popelnice dejte na místo přístupné pro pracovníky svozové firmy.
Uzavřená je místní komunikace „Na Kopec“. Obyvatelé z uzavřené části komunikace dopraví popelnice na „sběrné místo ke ŠKARKOVÝM nebo ke KAPLI“.
V ostatních částech obce proběhne svoz odpadů tradičním způsobem.

V rubrice Ostatní 2015 |

Pozvánka na zasedání ZO které se koná ve středu 25. února 2015

17. 2. 2015 vložil admin

v zasedací síni obecního úřadu. Zahájení v 18,00 hod.

Program:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Pronájem KD.
3.    Pan Jan Pukl – žádost o napojení ing. sítí
4.    Inventarizace k 31.12.2014.
5.    Zakázky malého rozsahu.
6.    Dohoda o převzetí závazku- silnice
7.    Policie ČR – vyhodnocení dohody za r. 2014
8.    Kontrolní den – kanalizace.
9.    KB – úvěr.
10.  Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání.
11.  Vyhlášení nových voleb do ZO.
12.  Plnění rozpočtu v r. 2014.
13.  Zpráva starosty.
14.  Diskuse – závěr.

V Kravsku 13.2.2015
Mgr. Frant. Moučka, starosta obce

V rubrice Pozvánky 2015 |

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 15. ledna 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

vložil admin

Harmanonogram voleb (PDF)
Sdělení (PDF)

V rubrice Úřední deska 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 21. ledna 2015

31. 1. 2015 vložil admin

Zasedání zahájil starosta obce v 18,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

USNESENÍ č. 1/ 2015 Zastupitelstva obce Kravsko z 21. ledna 2015

vložil admin

Usnesení č. 1/1 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Pronájem KD
3.    Bc. Eva Šrůtková – žádost o napojení ing. sítí
4.    Rozpočtové opatření č.1
5.    VHS plus – „Smlouvy o dílo č. 6557“.
6.    Dohoda o převzetí závazku.
7.    Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
8.    Kontrolní den – kanalizace.
9.    KB – úvěr.
10.  Jitka Drozdová – „Smlouva“
11.  Plán práce „Kulturní komise“
12.  Plán práce „ Komise pro sport a tělovýchovu“
13.  Zpráva starosty.
14.  Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:    4           Proti:     0                  Zdržel se:    0


Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

vložil admin

Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.
Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2015 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná ve středu 21. ledna 2015

12. 1. 2015 vložil admin

v zasedací síni obecního úřadu. Zahájení v 18,00 hod.
1.     Organizační záležitosti.
2.     Pronájem KD
3.     Bc. Eva Šrůtková – žádost o napojení ing. sítí
4.     VHS plus – „Smlouvy o dílo č. 6557“.
5.     Rozpočtové opatření č.1.
6.     Zakázky malého rozsahu – stav. dozor – Rybníky.
7.     Kontrolní den – kanalizace.
8.     Žádost o dotace - Rybníky
9.     Lesy ČR – odprodej poz.
10.   KB – úvěr.
11    Jitka Drozdová – „Smlouva na odhrnování sněhu“
12.   Pokyny k likvidaci TDO.
13.   Plán práce „Kulturní komise“.
14.   Plán práce „ Komise pro tělovýchovu a sport“.
15.   Zpráva starosty.
16.   Diskuse – závěr.
V Kravsku  9.1.2015.
Mgr. František Moučka, starosta
 

Vyvěšeno :  12.1.2015
Sejmuto :   21.1.2015

V rubrice Pozvánky 2015 |

Uzávěra silnice k Mramoticím od 12.1.2015 - 30.4.2015

2. 1. 2015 vložil admin

Uzávěra silnice (PDF)

Vyvěšeno :  2.1.2015
Sejmuto :   30.4.2015

V rubrice Úřední deska 2015 |

Stránky (6): « První ... « 3 4 5 [6]

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...