Obec Kravsko

Delegování členů okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko,

15. 5. 2015 vložil admin

které se konají dne 13. června 2015

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 17, odst . 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  jmenuji okrskovou volební komisi ve složení :

Jaskulová Anna    -   Kravsko 101       - zapisovatelka
Fabiánová Petra   -   Kravsko 42      -   Pro rozvoj Kravska
Jordánová Marie   -   Kravsko 105      -   KSČM
Antonín Alexa       -   Kravsko 5     -   Sdružení nezávislých kandidátů pro Kravsko
Štefan Meluš        -   Kravsko 6      -   jmenování starostou obce
Pavla Petzová      -   Kravsko 153      -   jmenování starostou obce

V Kravsku dne 14. května 2015
Mgr. František Moučka
starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 6. května 2015.

14. 5. 2015 vložil admin

Zasedání zahájil starosta obce v 19,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Hlášení

12. 5. 2015 vložil admin

1.    Vážení občané, z důvodů přeložky plynového vedení v KOUTECH mezi č.p. 59 – č.p. 30 dojde od pondělí dne 12. května do pátku dne 15. května k uzavření místní komunikace.
Komunikace bude neprůjezdná!  Objízdná trasa povede polní cestou přes Kopec. Stav komunikace na kopci je v současné době špatný, vyžaduje opatrnost a trpělivost při jízdě.
Vzhledem k tomu, že v místě překládky je komunikace velmi úzká a budou se zde pohybovat pracovní vozidla, žádáme občany, aby se chovali ukázněně , trpělivě a opatrně.
Rodiče žádáme, aby poučili své děti o bezpečném pohybu na komunikaci a v okolí pracoviště! Řidiči, zaparkujte svá vozidla mimo komunikaci v Koutech tak, aby byla zajištěna  průjezdnost pro vozidla zhotovitelské firmy. Při těchto pracích se nepředpokládá přerušení dodávek plynu do domácností.
Děkujeme za pochopení!

2.Od pátku dne 8. května se otevírá k provozu pro veřejnost sportoviště.   K dispozici bude hřiště na tenis, malou kopanou, košíkovou, odbíjenou a atletický areál.
Provozní doba:  sobota, neděle, svátky : od 14.00 do 18.00  hod.
ve všední dny :               od 15,00 do 19,00 hod.

V rubrice Ostatní 2015 |

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

29. 4. 2015 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko
pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 13. června 2015
paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 29.04.2015    Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

STANOVENÍ POČTU A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ

vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 15, písmeno g o volbách do zastupitelstev obcí
SDĚLUJI

V obci Kravsko bude pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 13. června 2015  stanoven jeden  volební okrsek se sídlem okrskové volební komise na OÚ Kravsko, Kravsko 12.
V Kravsku dne 28. dubna 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

23. 4. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve středu dne 6. května 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení v 19.oo hod.
PROGRAM

1.    Organizační záležitosti.
2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti..
3.    Regioprojekt – Žádost o vydání souhlasného stanoviska.
4.    Ing. Petr Pokorný – Příkazní smlouva.
5.    Zpráva ze 6. KD kanalizace
6.    Návrh rozpočtu na r. 2015.
7.    VPP – informace.
8.    Zpráva starosty.
9.    Diskuse, Výpis usnesení , závěr.

V Kravsku 23.4.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:   23.4.2015.
Sňato: 7.5.2015

V rubrice Pozvánky 2015 |

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu zastupitelstva obce v nových volbách dne 13. června 2015.

14. 4. 2015 vložil admin

Starosta obce Kravsko dle zákona č. 491/2001 Sb., § 15 písmene d, o volbách do zastupitelstev obcí a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

stanovuje počet členů okrskové volební komise v obci Kravsko na počet šest členů včetně  zapisovatele.

V Kravsku dne 13. dubna 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Výpis usnesení ZO ze dne 1. 4. 2015.

9. 4. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/3- 2015 :
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Stránky (6): « První ... « 1 2 3 [4] 5 6 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...