Obec Kravsko

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 15.7.2015

9. 7. 2015 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko. Zahájení v 18.30 hod.

PROGRAM:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci
„III/40832 Kravsko průtah“.
3.    Diskuse, závěr.

V Kravsku 9.7.2015.

F.Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO,

30. 6. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve  středu  8. července v 19.00 hod  v zasedací síni obecního úřadu Kravsko, Kravsko č.p. 12

Navržený program:
1.  Složení slibu.
2.  Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.  Schválení programu
5.  Volba volební komise.
6.  Volba starosty a místostarosty
7.  Zřízení výborů zastupitelstva obce
8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9.  Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10.  Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“
11.  Schválení rozpočtu obce na r. 2015..
12.  Projednání rekonstrukce místních komunikací.
13.  Prodej stavebního pozemku.
14.  Prodej pozemku LesůmČR.
15.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků – ZSO  VAK.
16.  Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2014; Účetní závěrka obce a ZŠ za r. 2014.
17.  KB – poskytnutí úvěru.
18.  Diskuse

Kravsko  dne 29.června 2015
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

Výpis usnesení ZO ze dne 10. 6. 2015

12. 6. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/5- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 10.června 2015

vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

4. 6. 2015 vložil admin

které se uskuteční ve středu dne 10. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    E.ON- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
3.    Zpráva starosty - závěr.

V Kravsku 2.6.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    2.6.2015.
Sňato:

V rubrice Pozvánky 2015 |

Hlášení rozhlasu

29. 5. 2015 vložil admin

Vážení občané, od pondělí 1. června 2015 nás čeká v celé obci ztížená dopravní  situace.
Budou zahájeny úplné uzavírky dvou stěžejních komunikací v obci. Komunikace k PLENKOVICÍM a komunikace v KOUTECH.

Pokračování článku »

V rubrice Ostatní 2015 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kravsko

28. 5. 2015 vložil admin

Starosta obce Kravsko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,§17, odst.2 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2015 |

Závěrečný účet obce Kravsko

20. 5. 2015 vložil admin

Návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2014 (PDF)
Zpráva o přezkoumání hosopodaření obce za rok 2014 (PDF)
Výkaz 1 (PDF)
Výkaz 2 (PDF)
Výkaz 3 (PDF)

V rubrice Úřední deska 2015 |

Stránky (6): « 1 2 [3] 4 5 6 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...