Obec Kravsko

Oznámení záměru prodeje

5. 6. 2014 vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr: Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2014 |

Oznámení o době konání voleb do Evropského parlamentu

7. 5. 2014 vložil admin

Oznámení (PDF)

Vyvěšeno :   7.5.2014
Sejmuto :  24.5.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Smlouva s Pozemními stavbami Znojmo- zateplení ZŠ a MŠ Kravsko

30. 4. 2014 vložil admin

Smlouva (PDF)

Vyvěšeno :  30.04.2014
Sejmuto : 

V rubrice Úřední deska 2014 |

Jmenování zapisovatele

10. 4. 2014 vložil admin

V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., § 18, odst. 7, o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko pro volby, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014. paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1. 1942, bytem Kravsko 101.

v Kravsku dne 10.4. 2014.
Pavel Hlávka, starosta obce

Vyvěšeno :   10.4.2014
Sejmuto :  30.4.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

III/408 26 Kravsko, průtah

2. 4. 2014 vložil admin

Průtah (PDF)

Vyvěšeno :   2.4.2014
Sejmuto :
  19.4.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu zástupců do Evropského parlamentu.

20. 3. 2014 vložil admin

Starosta obce Kravsko podle zákona č. 62/2003 Sb.,§ 16, písmene c,  o volbách do Evropského parlamentu a vyhlášky č. 409/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů Stanovuje počet členů okrskové volební komise v obci Kravsko na počet pět členů a jeden zapisovatel.

Počet volebních okrsků jeden.

V Kravsku dne 20.3.2014.
Pavel Hlávka, starosta obce

Vyvěšeno :   20.3.2014
Sejmuto :

V rubrice Úřední deska 2014 |

Oznámení záměru pronájmu

30. 1. 2014 vložil admin

OBEC KRAVSKO
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
———————————————————————
Název nemovitosti:    pozemek
Umístění nemovitosti: p.č. 551/1 v k.ú. Kravsko
Výměra:   120 m2
Kultura:    ostatní plocha

starosta obce:
Pavel Hlávka

datum vyvěšení: 30.1.2014
datum sundání:  17.2.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Oznámení záměru pronájmu

vložil admin

OBEC KRAVSKO

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
———————————————————————
Název nemovitosti:    pozemek
Umístění nemovitosti: p.č. 551/1 v k.ú. Kravsko
Výměra:   35 m2
Kultura:    ostatní plocha

starosta obce:
Pavel Hlávka

datum vyvěšení: 30.1.2014
datum sundání:  17.2.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Stránky (2): « 1 [2]

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...