Obec Kravsko

Usnesení o nařízení dražebního jednání

1. 10. 2014 vložil admin

Dokument (PDF)

Vyvěšeno :  1.10.2014
Sejmuto : 

V rubrice Úřední deska 2014 |

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

15. 9. 2014 vložil admin

Inženýrské sítě pro výstavbu RD - lokalita  Rybník Kravsko

Výzva (PDF)

V rubrice Úřední deska 2014 |

Záměr prodeje

4. 9. 2014 vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRODEJE
———————————————————————
Název nemovitosti:    pozemek
Umístění nemovitosti:  p.č. 476/5   v k.ú. Kravsko
Výměra:     10  m2
Kultura:     ostatní plocha, neplodná plocha

starosta obce:
Pavel Hlávka
Vyvěšeno :  4.09.2014
Sejmuto :  25.09.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

29. 8. 2014 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko pro volby, které se uskuteční ve dnech10. a 11. října 2014 paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 29.8.2014
Pavel Hlávka, starosta obce
Vyvěšeno :  29.08.2014
Sejmuto :  11.10.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volbu zastupitelstva obce a zástupců do senátu

11. 8. 2014 vložil admin

Starosta obce Kravsko dle zákona č. 491/2001 Sb., § 15 písmene d, o volbách do zastupitelstev obcí a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stanovuje počet členů okrskové volební komise v obci Kravsko na počet pět členů a jeden zapisovatel.

V Kravsku dne 11.8. 2014.
Pavel Hlávka, starosta obce

Vyvěšeno :  11.08.2014
Sejmuto : 

V rubrice Úřední deska 2014 |

STANOVENÍ POČTU VOLEBNÍCH OBVODŮ

14. 7. 2014 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 27, odst. 1 a 3, o volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.

Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2014 |

Počet členů zastupitelstva

20. 6. 2014 vložil admin

Počet členů (PDF)

Vyvěšeno :  20.06.2014
Sejmuto : 

V rubrice Úřední deska 2014 |

Valná hromada Svazku VaKZ

6. 6. 2014 vložil admin

Pozvánka (PDF)
Provoz vyhodnocení (PDF)
Rozvaha - bilance 2013 (PDF)
Vyhodnocení rozpočtu (PDF)
Vyhodnocení kalkulace stočné (PDF)
Vyhodnocení kalkulace vodné (PDF)
Výkaz pro hodnocení (PDF)
Výkaz zisků a ztrát (PDF)
Zpráva auditora (PDF)
Příloha 12/2013 (PDF)

Vyvěšeno :  06.06.2014
Sejmuto :  23.06.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Stránky (2): [1] 2 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...