Obec Kravsko

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

25. 11. 2014 vložil admin

které se koná 3. prosince 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2014 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná ve středu 1. října 2014 v 18:00 hodin

25. 9. 2014 vložil admin

 v zasedací síni obecního úřadu.

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Zrušení usnesení č. 6/3-2014 ze dne 18.6.2014 a schválení prodeje pozemku novým usnesením.
3. Rozpočtové opatření
4. Zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko
5. Žádost o prodej stavebního pozemku
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník.
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru
9. Zpráva z jednání finančního výboru
10. Záležitosti ZŠ a MŠ.
11. Návrh na prodloužení pracovní činnosti pracovníků VPP.
12. Zpráva starosty
13. Závěr – diskuse

Kravsko 23.9.2014
Pavel Hlávka, starosta
Vyvěšeno :  23.09.2014
Sejmuto :  1.10.2014

V rubrice Pozvánky 2014 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 18.června 2014

11. 6. 2014 vložil admin

 v 18 : 30 hodin v zasedací síní obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2014 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 30.4.2014

22. 4. 2014 vložil admin

v 18 : 00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kravsko.

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly VZP.
3. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko.
4. Rozpočtová opatření
5. Žádost  p. Miroslava Kučery, nájemce rybníka
6. Jmenování zástupců obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 554/1.
8. Dodatek ke smlouvě ze dne 18.4.2013 – vypracování projektu.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
11. Smlouva o dílo na zhotovitele akce „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“
12. Zadání zpracování územní studie na stavební plochy Bv 5.
13. Cenová nabídka  na výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
14. Zpráva o výstavbě II. etapy kanalizace.
15. Návrh smlouvy na získání dotací z OPŽP -  změna zdroje vytápění v ZŠ.
16. Různé
17. Diskuse – závěr.
Pavel Hlávka, starosta obce

Vyvěšeno :   22.4.2014
Sejmuto :  30.4.2014

V rubrice Pozvánky 2014 |

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...