Obec Kravsko

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE - pozemky na výstavbu RD

16. 12. 2013 vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:
OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRODEJE
———————————————————————

Název nemovitosti: stavební pozemek

Umístění nemovitosti: 178/42 o výměře  654 m2; 178/43 o výměře 750 m2
    178/44 o výměře  818 m2; 178/45 o výměře 942 m2
    178/46 o výměře  658 m2; 178/47 o výměře 776 m2
    178/48 o výměře  918 m2; 178/49 o výměře 898 m2
    178/50 o výměře 1050 m2; 178/51 o výměře 902 m2
    178/52 o výměře1195 m2

Výměra:   u výše uvedených  parcel

Kultura:    orná 

Cena: 420 Kč/m2

starosta obce:
Pavel Hlávka

Pozemky - situace (PDF)

datum vyvěšení: 16.12.2013
datum sundání: 

V rubrice Úřední deska 2013 |

Návrh rozpočtu MAS - Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

9. 12. 2013 vložil admin

Návrh (PDF)

datum vyvěšení: 3.12.2013
datum sundání: 31.12.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Usnesení o elektronické dražbě

2. 12. 2013 vložil admin

Usnesení (PDF)

 datum vyvěšení: 2.12.2013
datum sundání: 31.12.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Rozpočtový výhled a návrh rozpočtu VAK

vložil admin

Návrh rozpočtu (PDF)
Rozpočtový výhled svazklu (PDF)
Kalkulace vodného a stočného (doc)

datum vyvěšení: 2.12.2013
datum sundání: 31.12.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

INFORMACE - O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

13. 11. 2013 vložil admin

Informace (PDF)

datum vyvěšení: 13.11.2013
datum sundání: 29.11.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

9. 10. 2013 vložil admin

Starosta obce Kravsko podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 55 zák. a vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb. a ve znění zák.č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb. a zák.č.204/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25.října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Volby se uskuteční v budově obecního úřadu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány volební lístky 1 den přede dnem voleb do Parlamentu ČR. Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Pavel Hlávka, starosta obce
V Kravsku  dne 09.10.2013

datum vyvěšení: 9.10.2013
datum sundání: 1.11.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Jmenování zapisovatele

4. 10. 2013 vložil admin

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., § 14e odst.7, o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise pro volby, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 4.10.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 4.10.2013
datum sundání: 29.10.2013

 

V rubrice Úřední deska 2013 |

Oznámení záměru pronájmu

23. 9. 2013 vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr: Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2013 |

Stránky (3): [1] 2 3 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...