Obec Kravsko

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 11. prosince 2013 v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

4. 12. 2013 vložil admin

Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků.
3. Prodej pozemku.
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur obce Kravsko a ŽŠ a MŠ Kravsko.
10. Stanovení ceny pozemků
11. Dodatek č.1. ke smlouvě č. 18881/13
12. Smlouva o smlouvě budoucí.
13. Rozvrh zasedání ZO na r. 2014.
14. Zpráva starosty.
15. Diskuse – závěr.

V Kravsku 3.12.2013    
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 3.12.2013
datum sundání: 11.12.2013

 

V rubrice Pozvánky 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 11.září.2013

4. 9. 2013 vložil admin

v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 3.července 2013

25. 6. 2013 vložil admin

v 18.30 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Zakázky malého rozsahu
4. Ustanovení výběrové komise na akci „Hasičská zbrojnice“
5. Ustanovení výběrové komise na akci „ Zateplení školních budov“
6. Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 25.6.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

V rubrice Pozvánky 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 12.června 2013

4. 6. 2013 vložil admin

v 18.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Rozpočtová opatření č.3/2013 a 4/2013
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru
6. Zakázky malého rozsahu
7. Vyhodnocení provozního rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VaK Znojemsko za rok 2012.
8.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu  DSO Kanalizace, severozápadní větev.
9. Různé
10. Diskuse a závěr.
V Kravsku dne 4.6. 2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

V rubrice Pozvánky 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko

11. 4. 2013 vložil admin

které se koná dne 17.4. 2013 v 18.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 27.2.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

20. 2. 2013 vložil admin

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro rok 2013.
3.  Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření
4.  Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5.  Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko za r. 2012.
6.  Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7.  Zpráva z jednání finančního výboru.
8.  Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9.  Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10.  Inventarizační zpráva za rok 2012.
11.  Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12.  Plnění „Plánu rozvoje obce do r. 2013“.
13.  Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14.  Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II.etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15.  Plán činnosti výborů pro kulturu a sport.
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17.  Žádost o snížení nájemného za rybník.
18.  Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19.  Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20.  Zpráva starosty
21.  Diskuse-závěr

Vyvěšeno : 20.2.2013
Sejmuto :       

Pavel Hlávka, starosta obce

V rubrice Pozvánky 2013 |

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...