Obec Kravsko

Závěrečný účet obce Kravsko za rok 2012

18. 4. 2013 vložil admin

Záverečný účet za rok 2012 (doc)

Datum vložení: 17.4.2013.

V rubrice Závěrečný účet, Úřední deska 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko

11. 4. 2013 vložil admin

které se koná dne 17.4. 2013 v 18.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2013 |

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 27.2.2013

12. 3. 2013 vložil admin

Usnesení č.1/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2013 |

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 2. 2013

vložil admin

starosta zahájil dne 27.února 2013 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo 5   členů zastupitelstva.

Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2013 |

Záměr prodeje

11. 3. 2013 vložil admin

Záměr prodeje (PDF)

datum vyvěšení: 11.3.2013
datum sundání:  27.3.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 27.2.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

20. 2. 2013 vložil admin

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro rok 2013.
3.  Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření
4.  Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5.  Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko za r. 2012.
6.  Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7.  Zpráva z jednání finančního výboru.
8.  Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9.  Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10.  Inventarizační zpráva za rok 2012.
11.  Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12.  Plnění „Plánu rozvoje obce do r. 2013“.
13.  Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14.  Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II.etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15.  Plán činnosti výborů pro kulturu a sport.
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17.  Žádost o snížení nájemného za rybník.
18.  Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19.  Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20.  Zpráva starosty
21.  Diskuse-závěr

Vyvěšeno : 20.2.2013
Sejmuto :       

Pavel Hlávka, starosta obce

V rubrice Pozvánky 2013 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky

9. 1. 2013 vložil admin

Starosta obce Kravsko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě  prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky dle § 34 odst. 1 a § 34 odst.3 zákona 

oznamuje, že

1. II.kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

dne 25.ledna 2013      od     14.00 hodin  do    22.00 hodin
a dne 26.ledna 2013   od       8.00 hodin  do    14.00 hodin

2. Volby se uskuteční v kanceláři obecního úřadu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem  nebo cestovním pasem.

4. Každému voliči budou dodány volební lístky 3 dny přede dnem
voleb do zastupitelstev obcí. Ve dnech voleb prezidenta   republiky  volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, pro II. kolo volič obdrží volební lístky ve volební místnosti.

V Kravsku  dne 09.01.2013
datum vyvěšení: 9.1.2013
datum sundání: 27.1.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Stránky (5): « První ... « 2 3 4 [5]

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...