Obec Kravsko

INFORMACE - O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

13. 11. 2013 vložil admin

Informace (PDF)

datum vyvěšení: 13.11.2013
datum sundání: 29.11.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

9. 10. 2013 vložil admin

Starosta obce Kravsko podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 55 zák. a vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb. a ve znění zák.č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb. a zák.č.204/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25.října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Volby se uskuteční v budově obecního úřadu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány volební lístky 1 den přede dnem voleb do Parlamentu ČR. Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Pavel Hlávka, starosta obce
V Kravsku  dne 09.10.2013

datum vyvěšení: 9.10.2013
datum sundání: 1.11.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Jmenování zapisovatele

4. 10. 2013 vložil admin

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., § 14e odst.7, o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise pro volby, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 4.10.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 4.10.2013
datum sundání: 29.10.2013

 

V rubrice Úřední deska 2013 |

Oznámení záměru pronájmu

23. 9. 2013 vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr: Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2013 |

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 9. 2013

17. 9. 2013 vložil admin

Starosta zahájil dne 11. září 2013 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2013 |

Usnesení č. 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 11.9.2013

vložil admin

Usnesení č.1/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana ing. Petru Raabovou, pana mgr. Františka Moučku a následující program : Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2013 |

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 11.září.2013

4. 9. 2013 vložil admin

v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Pokračování článku »

V rubrice Pozvánky 2013 |

Stanovení počtu členů okrskové volební komise při volbách do PS Parlamentu České republiky.

23. 8. 2013 vložil admin

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákon č. 212/1996 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 minimální počet členů okrskové volební komise takto :

- minimální počet  členů okrskové volební komise 6 (šest) včetně zapisovatele. ( § 14c písm. c)

 

Zveřejněno dne 23.srpna 2013. 

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 23.08.2013
datum sundání: 30.10.2013

V rubrice Úřední deska 2013 |

Stránky (5): « 1 [2] 3 4 5 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...