Obec Kravsko

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

6. 10. 2010 vložil admin

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kravsko č.5/2010-5/16  ze dne 22.9.2010 Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska 2010 |

USNESENÍ

29. 9. 2010 vložil admin

Obecní úřad Kravsko, příslušný podle zák. 500/2004, správní řád rozhodl dne 23.06.2010, v souladu s § 32 odst. 2, písm. d) zák. 500/2004 správní řád, ve znění zák. 413/2005Sb. (dále jen správní řád), takto:
Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, se účastníku řízení a návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Zdeˇmky Zelenákové, nar. 18.11.1973 a Michaely Zelenákové, nar. 27.09.2001, hlášených k trvalému pobytu na adrese Kravsko 54, na návrh paní Zdenky Kaidlové vedeného podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) se ustanovuje opatrovníka pana Pavla Hlávku, místostarosty Obce Kravsko neboť paní Zdeňka Zelenáková a Michaela Zelenáková je neznámého pobytu, již se prokazatelně nedá doručovat.

Usnesení - opatrovnictví

 

V rubrice Ostatní 2010 |

Veřejná vyhláška - O možnosti převzít písemnost

vložil admin

Obecní úřad Kravsko – ohlašovna, jako příslušný správní úřad podle § 12 odstavce 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb, o evidenci obyvatel a rodných číslech změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Pokračování článku »

V rubrice Ostatní 2010 |

VÝPIS z USNESENÍ č. 4/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 7. července 2010

29. 7. 2010 vložil admin

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2010 |

USNESENÍ č. 3/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 12. května 2010

25. 5. 2010 vložil admin

Usnesení č. 3/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.4.2008 pana ing. Radima Šefčíka  a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2010 |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

19. 4. 2010 vložil admin

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (PDF)

V rubrice Ostatní 2010 |

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

15. 4. 2010 vložil admin

Zpráva o výsledku přezkoumání (6Mb)

V rubrice Ostatní 2010 |

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

2. 4. 2010 vložil admin

Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obecní úřad Kravsko do 10.4.2010. Uzávěrka k podání žádosti je 10.4.2010 ve 12.00 hodin.

V žádosti uvedou: Jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, bydliště.

Všichni zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr s provozováním KD.
Na základě tohoto pohovoru vybere Zastupitelstvo Obce Kravsko nového nájemce KD.

V Kravsku dne  1.4.2010. 
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Ostatní 2010 |

Stránky (3): « 1 [2] 3 »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...