+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,které se koná dne 12.9.2012

04. 09. 2012 | admin
v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek zasedání je v18.00 hodin.

Program zasedání :
1. Organizační  záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování „ÚP KRAVSKO“ a uvedení ÚP KRAVSKO do majetku obce.
3. Výběrové  řízení na ředitele/ředitelku Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace.
4. Rozpočtová opatření.
5. Prodej pozemku.
6. Směna pozemku.
7. Zpráva o plnění rozpočtu za období od 1.1.2012 -30.6.2012 – účetní závěrka.
8. Zadání zakázek malého rozsahu
9. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
10. Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 4. září 2012.    
Pavel Hlávka, starosta obce