+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 5.srpna 2015

29. 07. 2015 | admin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    Výběrové řízení - MK.
3.    Zakázky malého rozsahu:
a/ technický dozor stavby – MK
b/ přípojky splaškové kanalizace
4.    Závěr.

V Kravsku 29.7.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    29.7.2015.
Sňato: