+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 24.05.2017

15. 05. 2017 | admin
v zasedací síni OÚ Kravsko.  Začátek v 19:00 hod.
Program:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017 .
3.    Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka, výsledek hospodaření obce Kravsko za rok 2016; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
4.    Stanislav Šilhavý – prodej pozemku.
5.    Zpráva o činnosti výboru pro kulturu.
6.    Z. Bloudíček – pronájem pozemku.
7.    Paní Irena Kabílková – žádost o příspěvek na energie.
8.    Pan Klíčník- smlouva.
9.    ZMES -  žádosti o vyjádření ke stavebním projektům.
10.  Smlouva o zřízení VB – E.ON.
11.  Vyhláška č. 3/2017  , kterou se stanoví část spol. školského obvodu MŠ.
12.  Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017.
13.  Změna ÚP Obce Kravsko – projednání.
14.  Bc. Eva Šrůtková – zrušení předkupního práva.
15.  ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí.
16.  Zpráva starosty – závěr.

V Kravsku  15.05.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce