Obec Kravsko » Blog Archive » POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 3.12.2015
Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 3.12.2015

25. 11. 2015 vložil admin

v zasedací síni OÚ. Zahájení v 18.00 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.   Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva).
4.   Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 , č. 4/2015
5.   Projednání „ Rozpočtového výhledu na r. 2015-2018“
6.   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
7.   Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
8.   Zprávy výborů (FV,KV,KuV,TV,ŠV)
9.   Žádost o odkoupení stavebního pozemku, Bc. Bronislav Kadeřábek.,.
10. Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
12. Prodej pozemku pí Libuši Dubovské
13. Zimní údržba komunikací.
14. Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016
15. IMOS, SWIETELSKY– „Dodatky č.1 ke smlouvě o dílo“
16. S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku.
17. Zateplení školní budovy č.200
18. Jednací a organizační řád ZO.
19. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
20. Klíčník – Smlouva.
21. TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
22. Kanalizace, kanalizační přípojky.
23. Místní komunikace ; vyúčtování.
24. Matrika – Protokol o kontrole.
25. Ing.Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
26. Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
27. Půjčka od SFŽP ČR
28. Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci.( Proj. OSA)
29. Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
30. ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.
31. Výběrové řízení na pronájem KD.
32. Zpráva starosty.
33. Diskuse – závěr.

V Kravsku  24.11.2015
F.Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...