+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 20.01.2016

12. 01. 2016 | admin
v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Zahájení v 18:30 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtová opatření č.6/2015
3.   P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
4.   Zprávy o činnosti výborů pro kulturu a sport
5.   E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
6.   Nájemní smlouva – KD Kravsko
7.   IMOS – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
8.   Kanalizace - přípojky
9.     Diskuze - závěr

V Kravsku 12.01.2016
Mgr.  František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno: 12.01.2012