+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 16. března 2016

04. 03. 2016 | admin
v zasedací síni OÚ Kravsko. Začátek v 18.oo hod.

1. Organizační záležitosti.
2. Klíčník a Klíčník- smlouva
3. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2015.
4. Schválení rozpočtu obce na r. 2016.
5. Návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2015
6. Projednání plánů výborů na r. 2016.
7. Prodej stavebního pozemku.
8. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2016.
9. Vyhodnocení výstavby inženýrských sítí - Rybník
10. Vyhodnocení opravy místních komunikací.
11. Kanalizace – průběžné hodnocení.
12. Rekonstrukce veřejného osvětlení.
13. Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace.
14. Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2016
15. Zpráva starosty.
16. Diskuze – závěr.

V Kravsku 04. 03. 2016
Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:  4.3.2016
Sňato: