+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 13.12.2017

04. 12. 2017 | admin
v zasedací místnosti OÚ Kravsko. Zahájení v 18.00 hod.

Program:

1. Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 9/2017 .
3.    Vyhláška – TDO.
4.    Odměny zastupitelů.
5.    Plnění rozpočtu k 30.11.2017.
6.    Zápisy výborů ( KV, FV, VK, VTS,VŠV).
7.    Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce.
8.    Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kravsko“.
9.    Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038779/001.
10.  Projednání „Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018“.
11.  Změna č.1 – ÚP Kravsko – Smlouva o dílo.
12. „Střednědobý výhled rozpočtu“ a „Rozpočet pro rok 2018“, ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp.organizace.
13.  ZŠ a MŠ Kravsko – přijetí daru.
14.  Lokalita Bv 4 – územní studie – nabídka.- Smlouva o dílo.
15.  Budova č.p. 200 – navýšení majetku obce.
16.  Zpráva starosty.V Kravsku  4.12.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.

Zveřejněno na ÚD : 4.12.2017

Sňato: