+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 13.04.2016

04. 04. 2016 | admin
v zasedací síni OÚ Kravsko. Začátek v 19.oo hod.

1.  Organizační záležitosti.
2.    Milan Kubiš – vyjádření k projektové dokumentaci
3.    Manželé Skřivanovi – vyjádření k projektové dokumentaci
4.    Zpráva o činnosti výborů pro kulturu, fin. výboru, kontrolního výboru.
5.    Pokyny pro sběr komunálního odpadu v r. 2016
6.    Bioodpady – Smlouva o výpůjčce.
7.    Darovací smlouva - přípojky
8.    Budova č. 200 – podání žádosti o dotace.
9.    Zpráva starosty – závěr..

V Kravsku 04. 04. 2016
Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:  4.4.2016
Sňato: