+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční v úterý dne 15. září 2015

08. 09. 2015 | admin
v zasedací místnosti OÚ Kravsko.
Zahájení v 19.00 hod.
PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtová opatření č.1/2015 a 2/2015.
3.   Kanalizace I. Etapa- „Zmařená investice“
4.   Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko  a Příloha č.1
5.   Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
6.   Smlouva na čerpání úvěru od KB
7.   Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
8.   Prodej pozemku – L. Dubovská
9.   Prodej pozemku - LČR.
10. Čerpání rozpočtu za období 1 – 8/2015
11. Volba členů výborů
12. Komise pro projednávání přestupků
13. Budova č.p.200 - dotace.
14. Zakázky malého rozsahu
- Ing.Novotný – energetický audit
- Ing.arch. Poláček – projekt
- Ing. Kankiová – vypracování žádosti
15. Klíčník – TDO – Smlouva..
16. Zpráva starosty.
17. Diskuse – závěr.

V Kravsku 7.září 2015
Mgr.  František Moučka, starosta obce