+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 15.7.2015

09. 07. 2015 | admin
v zasedací síni OÚ Kravsko. Zahájení v 18.30 hod.

PROGRAM:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci
„III/40832 Kravsko průtah“.
3.    Diskuse, závěr.

V Kravsku 9.7.2015.

F.Moučka, starosta