+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se konaná dne 3.10. 2012

24. 09. 2012 | admin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek zasedání je v18.00 hodin.
Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Projednání žádosti Myslivecké společnosti „Špičák“ a jmenování zástupce Obce Kravsko na zasedání Valné hromady Honebního společenstva.
3. Jmenování konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Navýšení finančních prostředků pro ŽŠ a MŠ Kravsko.
5. Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 24.9. 2012. 

Pavel Hlávka,  starosta obce
datum vyvěšení: 24.9.2012
datum sundání: 3.10.2012