+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná ve středu 1. října 2014 v 18:00 hodin

25. 09. 2014 | admin
 v zasedací síni obecního úřadu.

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Zrušení usnesení č. 6/3-2014 ze dne 18.6.2014 a schválení prodeje pozemku novým usnesením.
3. Rozpočtové opatření
4. Zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko
5. Žádost o prodej stavebního pozemku
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník.
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru
9. Zpráva z jednání finančního výboru
10. Záležitosti ZŠ a MŠ.
11. Návrh na prodloužení pracovní činnosti pracovníků VPP.
12. Zpráva starosty
13. Závěr – diskuse

Kravsko 23.9.2014
Pavel Hlávka, starosta
Vyvěšeno :  23.09.2014
Sejmuto :  1.10.2014