+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 9.5.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko

02. 05. 2012 | admin
Začátek v 18 . 00 hodin.

Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný účet obce Kravsko, zpráva o přezkumu hospodaření obce Kravsko za r. 2011.
3. Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2012 do 31.3.2012
4. Rozpočtové opatření č. 1/2012
5. Zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost
6. Návrh k bezúplatnému převodu komunikace
7. VaK – zpráva auditora,vyhodnocení rozpočtu za r. 2011
8. DSO- severozápadní větev, zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
9. Diskuse – závěr.
V Kravsku dne 30.4.2012   
Pavel Hlávka, starosta obce