Obec Kravsko » Blog Archive » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 5. 12. 2012
Obec Kravsko

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 5. 12. 2012

28. 11. 2012 vložil admin

 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko Začátek v 18.00 hodin.


Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2012.
3. Plnění rozpočtu – účetní závěrka za období 1.1.2012 do 30. 9. 2012.
4. Rozpočtová opatření.
5. Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 - 2016.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7. Zpráva finančního výboru.
8. Inventarizační komise.
9. Obecně závazné vyhlášky.
10. Žádost o snížení nájmu.
11. Informace o výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
12. Zakázky malého rozsahu
13. Časový harmonogram zasedání ZO Kravsko na rok 2013.
14. Zpráva starosty
15. Diskuse – závěr

V Kravsku dne 28.11.2012     
Pavel Hlávka, starosta obce

 

V rubrice Pozvánky 2012 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...