+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 5. 12. 2012

28. 11. 2012 | admin
 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko Začátek v 18.00 hodin.


Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2012.
3. Plnění rozpočtu – účetní závěrka za období 1.1.2012 do 30. 9. 2012.
4. Rozpočtová opatření.
5. Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 - 2016.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7. Zpráva finančního výboru.
8. Inventarizační komise.
9. Obecně závazné vyhlášky.
10. Žádost o snížení nájmu.
11. Informace o výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
12. Zakázky malého rozsahu
13. Časový harmonogram zasedání ZO Kravsko na rok 2013.
14. Zpráva starosty
15. Diskuse – závěr

V Kravsku dne 28.11.2012     
Pavel Hlávka, starosta obce