+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 3.července 2013

25. 06. 2013 | admin
v 18.30 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Zakázky malého rozsahu
4. Ustanovení výběrové komise na akci „Hasičská zbrojnice“
5. Ustanovení výběrové komise na akci „ Zateplení školních budov“
6. Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 25.6.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce